Onze school

De vmbo-school met een unieke plus

College St. Paul is een vmbo-school die er alles aan doet om leerlingen op hun gemak te laten voelen. Dat doen wij niet alleen met héél leuk onderwijs en fantastische buitenschoolse activiteiten, maar ook door de allerbeste professionele ondersteuning te bieden die we maar kunnen vinden.

Zo worden leerlingen op alle vlakken bediend. Leren schaken? Of toch liever koken? Een grote schoolreis naar de Efteling? En wat dacht je van FIFA spelen op school? Het hoort gewoon bij College St. Paul!

Bij ons op school wordt goed nagedacht over de ontwikkeling van elke leerling. Wij vinden het heel logisch dat leerlingen soms moeite hebben met leren, met concentreren, met zichzelf of met anderen. En omdat wij maatwerk kunnen bieden, stellen we bijna iedereen in staat om een prachtig vmbo-diploma te halen. Dat klinkt voor sommigen misschien te mooi om waar te zijn, maar is voor ons zo vanzelfsprekend.

Missie en visie

Missie
Onze missie is de leerlingen te helpen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten en hen te leren zich staande te houden in een wereld vol uitdagingen.

Visie
Elke leerling heeft recht op goed onderwijs, waarin kansen en uitdagingen geboden worden. Zelfs als er leerachterstanden zijn of als de ontwikkeling niet probleemloos verloopt. College St. Paul kiest bewust voor zo’n benadering. Wij willen dicht bij de leerlingen staan en hen uitdagen zich op een positieve manier te ontwikkelen.

Hoe wij werken

Een bijzondere aanpak
Het College St. Paul is een kleine, overzichtelijke school met ongeveer 300 vmbo-leerlingen. Wij helpen leerlingen om alles uit hun schooltijd te halen. Dat doen we door ze veel aandacht te geven, maatwerk te bieden en te werken in kleine groepen.

Kleine klassen
In een klas zitten maximaal 17 leerlingen, ingedeeld op hetzelfde niveau, van mavo tot basis met lwoo. Zo kunnen we leerlingen de aandacht en specialistische begeleiding geven die ze nodig hebben. Zowel op didactisch als sociaal-emotioneel gebied.
We werken samen met docenten, begeleiders, ouders en natuurlijk de leerlingen zelf naar een vmbo-diploma toe, waarmee leerlingen kunnen doorstromen naar de havo of een mbo-opleiding.

Verder kijken dan cijfers
We kijken niet alleen maar naar cijfers. We vinden het ook belangrijk dat leerlingen zich op sociaal gebied ontwikkelen. Leerlingen lopen verschillende soorten stages in jaar 2, 3 en 4. In jaar 2 betreft het een maatschappelijke stage. Leerlingen helpen bij de voedselbank, een asiel, of geven training aan de ukkies bij de sportvereniging. In jaar 3 en 4 volgen leerlingen 2-wekelijkse stages op uiteenlopende plekken om het werkveld te leren kennen.

Bovendien bieden we tijdens pauzes en na school allerlei activiteiten aan zoals knutselen, sporten en koken, waardoor uw kind zijn of haar talenten kan ontwikkelen. Organisaties waar we mee samenwerken:

 • Cardia (verzorgingshuizen)
 • Stichting VÓÓR Welzijn
 • Wijkberaad Mariahoeve en Bezuidenhout
 • Stadsdeelkantoor
 • Basisscholen in de buurt
 • Winkeliersverenigingen
 • HTM
 • Culturele organisaties
 • Buurtbewoners
 • Buurthuis De Landen
 

Een veilige omgeving
Het College St. Paul is een kleine school. Ons team kent vrijwel alle leerlingen persoonlijk. We volgen een heldere structuur. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders.

De onder- en bovenbouw hebben hun eigen leerplein en voor zowel de onder- als bovenbouw zijn er leerlingbegeleiders aanwezig.

Alle leerlingen, met uitzondering van de vierdeklassers, blijven tijdens de pauzes op het schoolterrein. Leerlingen hebben nooit tussenuren. Dat alles draagt bij aan een veilige leeromgeving.
Alle leerlingen doen mee aan het programma Rots en Water. Dit programma richt zich op de ontwikkeling van sociale vaardigheden, het trainen van weerbaarheid en het voorkomen en aanpakken van pesten. Hierdoor vergroten we de onderlinge acceptatie en bewaken we de prettige en ontspannen sfeer op school.

Het schoolgebouw
College St. Paul is één van de scholen van Lucas Onderwijs, gevestigd in Mariahoeve. We zitten in een nieuw gebouw dat mooi aansluit bij onze manier van onderwijs geven. Het straalt warmte, rust en veiligheid uit. We doen er alles aan om een ontspannen en gezellige sfeer op school te creëren. Op de bovenste etage zijn twee gymzalen gevestigd. Naast het schoolgebouw is een ‘sportkooi’, waar leerlingen in de pauzes en na schooltijd kunnen sporten.

Begeleiding

Elke leerling verdient de juiste zorg en ondersteuning. Ouders worden zoveel mogelijk betrokken bij de school. Wij zorgen voor duidelijkheid en structuur. De klassen in de onderbouw hebben een eigen lokaal, zodat de leerlingen niet teveel van plek hoeven te wisselen. Doordat wij werken met weektaken worden de leerlingen steeds zelfstandiger. De begeleiding wordt afgestemd op de behoeften van de leerling. Gedurende het schooljaar kan de begeleiding indien nodig worden bijgesteld.

Als u meer wil weten over de specifieke begeleiding die wij bieden op College St. Paul, kunt u de schoolgids raadplegen of contact met ons opnemen. We ontvangen u graag. 

Veiligheid

College St. Paul heeft van de Gemeente Den Haag het certificaat Veilige School gekregen.
Wij zorgen voor veiligheid door onze kleinschaligheid, korte communicatielijnen en heldere structuur. Om ook in de omgeving van de school veiligheid te bewerkstelligen, werken wij intensief samen met organisaties zoals de politie, de winkeliersvereniging en de vervoersbedrijven.

Ook een prettige sfeer binnen de school en voldoende toezicht bevorderen de veiligheid. Om waardevolle spullen op te bergen kunnen de leerlingen een locker huren. Deze zijn eigendom van de school. De directie heeft het recht de lockers op ieder moment te controleren, al of niet in het bijzijn van de huurder. De school houdt enkele keren per jaar een preventieve lockercontrole. Hierbij wordt het geassisteerd door de politie. 

Vertrouwenspersoon

Soms wil je als leerling iets bespreken wat erg gevoelig ligt. Denk bijvoorbeeld aan pesten, mishandeling, ruzie, seksueel geweld, discriminatie, of racisme. Speciaal voor dit soort moeilijke vraagstukken heeft College St. Paul leerlingenbegeleiders en vertrouwenspersonen.

De vertrouwenspersonen zijn de heer A. van der Kraan en mevrouw D. Groeneveld. Ze zijn bereikbaar via school op 070-7002300.

De vertrouwenspersonen van Lucas Onderwijs (waar onze school onder valt) zijn de heer N. van der Perk en mevrouw J. te Raa. Contactpersoon voor de vertrouwenspersonen is mevrouw mr. M.A. Kors. U kunt mevrouw Kors bereiken op telefoonnummer 070-300 11 66 of via de mail: [email protected].

Ons team

Een betrokken team
Op College St. Paul zijn we betrokken bij onze leerlingen, we hebben oprechte interesse en aandacht voor wat hen bezighoudt. Naast de docenten zitten er ook leerlingbegeleiders en een schoolpsycholoog in het team. Elke klas heeft z’n eigen mentor en die is weer de vertrouwenspersoon van elke leerling.

Het team heeft onderling veel contact. We houden elkaar op de hoogte over de ontwikkeling van een leerling. Als er iets aan de hand is, wordt elk betrokken teamlid snel bijgepraat.

Leer ons team kennen en lees hun verhalen.

Van moeilijkheden naar mogelijkheden
Elke dag zien en ervaren wij de moeilijkheden waar onze leerlingen tegenaan lopen. Maar we zien ook de mogelijkheden. We helpen leerlingen die mogelijkheden te ontdekken en optimaal te benutten. Doordat we leren hoe ze beter met een achterstand, emoties, andere leerlingen en moeilijke situaties om kunnen gaan, ontdekken leerlingen dat ze veel meer kunnen dan ze zelf dachten. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen, voelen ze zich beter en gaat het leren opeens veel makkelijker.

Aandacht en geduld
Omdat we een kleine school zijn met een betrokken team, kunnen we op College St. Paul leerlingen méér structuur, begeleiding en aandacht bieden dan op een gewone vmbo. Voor ons is kleinschaligheid heel vanzelfsprekend. Dus als er één vmbo is die leerlingen een warme en waardevolle schooltijd kan bieden, is het wel College St. Paul.

Maatwerk
Op College St. Paul zijn de klassen klein. Daardoor kunnen we maatwerk bieden. In de lessen wordt veel aandacht besteed aan de individuele ontwikkeling van leerlingen. Leerlingen werken op hun eigen computer waarop ze opdrachten op hun eigen niveau maken. Ze hoeven dus niet te wachten op klasgenoten, of andersom. Daarnaast bieden we ook veel hulp buiten de reguliere lessen om, bijvoorbeeld door remedial teaching en groepslessen. Zo helpen we alle leerlingen naar betere resultaten.

Maatwerk
Expertise Soms voelen leerlingen zich een buitenbeentje als ze extra hulp of aandacht nodig hebben. Op College St. Paul vinden we dat eigenlijk maar gek, want dat kinderen soms moeite hebben op school is toch heel logisch? En daar is ons onderwijs dan ook helemaal op ingericht. Daarom streven we voor al onze leerlingen hetzelfde na: een prettige schooltijd en een mooi vmbo-diploma.College St. Paul is dé expert voor leerlingen die op zoek zijn naar wat extra begeleiding, maatwerk en een duidelijke structuur. We bieden ruime lwoo-ondersteuning. Ook leerlingen met een vmbo kader-TL of vmbo-TL advies zonder lwoo, die wél gebaat zijn bij ons type onderwijs, zijn van harte welkom op College St. Paul!

Lwoo-expert
Soms voelen leerlingen zich buitenbeentjes als ze extra aandacht nodig hebben. Op College St. Paul zijn er geen buitenbeentjes, voor ons is iedere leerling gelijk. We streven voor elke leerling hetzelfde na: een prettige schooltijd en een mooi vmbo-diploma.

We zijn lwoo-expert maar ook leerlingen met een vmbo kader-tl of vmbo-tl advies zonder lwoo, die wel wat extra aandacht nodig hebben, zijn natuurlijk van harte welkom op College St. Paul.

Opleidingsschool NOD Haaglanden.

Het College St. Paul is onderdeel van NOD Haaglanden.
NOD Haaglanden is een opleidingsschool in de regio Den Haag. Binnen dit samenwerkingsverband van scholen en lerarenopleidingen worden studenten voor een belangrijk deel van hun opleiding op de werkplek opgeleid. De NOD-partners vormen samen ‘één school’, waardoor studenten en (startende) docenten de kans krijgen om te profiteren van de diverse en kleurrijke leeromgeving binnen NOD Haaglanden en de speciale begeleiding.

Lees meer informatie op de site van NOD Haaglanden

Lennart Klinkspoor

Afdelingsleider

Kim Oudshoorn

Docent Nederlands

Felicien Evert

Docent Engels en mentor

Jacqueline Boer

Docent biologie & verzorging en coördinator intake

Annieck Dekker

Leerlingbegeleider en docent tekenen

Nicole Verhaar

Leerlingbegeleider en docent mbo entree

Schoolkosten

Boeken
Studieboeken zijn gratis. Dit geldt voor boeken, examentrainingen en examenbundels, eigen leermateriaal van de school en digitaal lesmateriaal. Wel moet rekening worden gehouden met kosten voor zelf aan te schaffen materialen zoals woordenboeken, een rekenmachine en de persoonlijke schoolspullen.

Vrijwillige ouderbijdrage
De school ontvangt van de overheid een vergoeding voor schoolboeken en lesmateriaal. De school krijgt van het ministerie geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen. Een sportdag, een klassendag, culturele en creatieve activiteiten, Kerstmis, Sinterklaas of een examenfeest vinden wij voor de leerlingen echter wel belangrijk. Om deze activiteiten toch te kunnen aanbieden, vraagt de school aan ouders/verzorgers een vrijwillige ouderbijdrage.

Deze bijdrage heet echter niet voor niets een vrijwillige ouderbijdrage: de ouders bepalen uiteindelijk zelf of zij de gevraagde bijdrage wel of niet betalen. De hoogte van die bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld in overleg met de medezeggenschapsraad van de school. 

Omdat ieder leerjaar andere extra activiteiten heeft, is in samenspraak met de ouderraad, per leerjaar, een budget met diverse doelen vastgesteld. De bedragen zijn als volgt:
Leerjaar 1 €130,-
Leerjaar 2 €150,-
Leerjaar 3 €95,-
Leerjaar 4 €70,-

U ontvangt hiervoor een specificatie per leerjaar.

Brugklaskennismakingsdagen
Ouders van de eersteklassers betalen via de ouderbijdrage mee aan het brugklaskamp.

Stedentrip klas 2
Ook dit schooljaar gaat klas 2 een 2-daagse stedentrip maken. De kosten voor de stedentrip zullen betalen de ouders via de ouderbijdrage.

Medezeggenschapsraad

Bij het College St. Paul functioneert een medezeggenschapsraad. Daarin zijn twee ouders, vier leraren en twee leerlingen van College St. Paul vertegenwoordigd. De medezeggenschapsraad vergadert vier tot acht keer per jaar. 

De huidige samenstelling van de MR is als volgt

Ouders:

 • Mevr. M. Doorduin
 • Mevr. R. Touwen

Contact opnemen met de oudergeleding van de MR?

Dat kan via: [email protected]

Leraren:

 • Mevr. A. Dekker
 • Dhr. M. van Woerkom
 • Mevr. C. Kleijer (secretaris)
 • Dhr. J. de Haan (voorzitter)

Leerlingen:

 • Shelley Kooyenga
 • Julian Rozenburg
 • Ishaan Piarelal (plaatsvervangend lid)

Een vraag voor de voltallige MR?
Dat kan via: [email protected] 

Ouderraad

Het doel van de ouderraad is de betrokkenheid van ouders bij de school te vergroten. Onze ouderraad vergadert drie keer per jaar. De ideeën en plannen uit deze vergaderingen worden voorgelegd aan de directie, zodat deze gezamenlijk kunnen worden uitgevoerd.

De leden van de ouderraad zetten zich onder andere in bij allerlei activiteiten in en rond de school, zoals (school)feesten en de diploma-uitreiking.

Contact opnemen met de Ouderraad?
Dat kan via: [email protected]

Waarom ouders kiezen voor het College St. Paul

Mandy de Pree:  

Mijn dochter voelde zich bij de kennismaking al direct op haar gemak. En als ouders ervaarden we de grote betrokkenheid die de school uitstraalde als zeer positief. En ook de kleinschaligheid, een ons-kent-ons principe, sprak ons erg aan. En de school heeft zich bewezen: mijn dochter heeft het er erg naar haar zin en de communicatie is echt heel goed. Iedereen is goed benaderbaar en bereikbaar. De ouderraad is belangrijk, omdat ik het belangrijk vind om als ouder betrokken te zijn bij de school van mijn kind en daarnaast biedt het mij de mogelijkheid om mijn stem te laten horen.  

Tineke Togni 

De kleine klassen, de geboden structuur en de persoonlijke begeleiding zijn voor mij de belangrijkste punten van College St. Paul. Ik realiseer me dat niet alle scholen zo zijn en dat College St. Paul best bijzonder is. We hebben als ouders korte lijntjes richting de leerkrachten en er wordt proactief meegedacht. Omdat ik deel uitmaak van de ouderraad, krijg ik de kans om mee te werken aan de activiteiten, die de schooltijd voor kinderen zo leuk maken.  

Leerlingenraad

College St. Paul heeft een actieve leerlingenraad. De leden in deze raad zijn leerlingen uit alle leerjaren en leerwegen. Deze vrijwillige groep wordt ondersteund door een vaste docent. 
Dit jaar zijn dat mevr. N. Oranje en mevr. L. de Haan. De leerlingenraad heeft een belangrijke rol op College St. Paul, want alle leerlingen kunnen via deze weg vragen, klachten of ideeën kwijt.

Daan Rosdorff

Wat doet de leerlingenraad?

 • Inventariseren wat er leeft onder de leerlingen.
 • Rondleiden tijdens Open Dagen
 • Informatie en presentatie geven over de Leerlingenraad/school.
 • Feesten organiseren.
 • De MR adviseren.
 • Meedenken over verbeteringen op school (signalen vanuit leerlingen bespreken, voordragen van verbeterpunten).
 • Werven van nieuwe leden, audities houden en stemmen over het wel of niet aannemen van nieuwe leden.

De leerlingenraad vergadert regelmatig op wisselende dagen tijdens de O.O.T.-uren. Hierbij is het belangrijk dat schoolwerk voorgaat. Alle leden van de leerlingenraad zijn actief, maar taken worden onderling verdeeld zodat iedereen zijn/haar steentje bij kan dragen.

Op school is er een vaste plek met een ideeënbus, waarin leerlingen (ook anoniem!) hun voorstel, klacht, verzoek of idee kunnen achterlaten.

Om de leerlingen te bedanken voor hun inzet sluiten we het schooljaar af met een gezellige lunch.

Ziekmeldingen en verlofaanvraag

Wilt u uw kind ziekmelden of verlof aanvragen dan kan dit telefonisch via tel: 070-7002300.

Of via e-mail: [email protected], graag afmelden na 8 uur ’s ochtends.


VERZUIMPROTOCOL

Protocol schoolverzuim College St. Paul (College St. Paul hanteert het Haagse verzuimprotocol)

Schoolverzuim wordt gezien als een belangrijke indicator voor een verhoogd risico op voortijdig schoolverlaten. Hoewel verzuim meestal een symptoom is van achterliggende problemen, kan verzuim op termijn de oorzaak worden van voortijdig schoolverlaten.

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim?

Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is.

De volgende situaties kunnen zich voordoen:

 Afwezig met bericht

 • De afwezigheid van de leerling wordt gemeld door de ouder met vermelding van de redenen.
 • Afspraken met specialist o.i.d. kunnen door ouders telefonisch doorgegeven worden.
 • Leerlingen die afspraken melden aan de balie moeten een afsprakenkaart of brief van ouders laten zien. Kopie wordt door administratie bewaard.
 • De administratie geeft een overzicht van alle afwezigheid iedere week door aan de verzuim coördinator in cc naar leerlingbegeleider.  De verzuimcoördinator bepaalt of de mentor actie onderneemt naar ouders.
 • De verzuimcoördinator  vraagt aan de mentor om haar op de hoogte te houden van afspraken e.d.. Treedt er geen verbetering op of wordt er geen actie ondernomen dan treedt de verzuimcoördinator  in overleg met  de desbetreffende teamleider.
 • Bij veel ziekteverzuim kan de mentor de ouders uitnodigen voor een gesprek. Duidelijk moet dan worden wat de aard van de ziekte is en of er een dokter is ingeschakeld. N.a.v. dit gesprek kan de verzuim coördinator een onderzoek bij de Jeugdgezondheidsdienst aanvragen.

Afwezig zonder bericht (AA) .

 • Wanneer een leerling afwezig is wanneer de les begonnen is, noteert de docent dit in Magister.
 • Als een leerling het 1ste en het 2de uur op AA staat, belt de administratie naar huis. Als een leerling de hele schooldag op AA staat, belt de administratie, na geen gehoor na de eerste keer bellen, nog een keer naar huis. Dit wordt door de administratie vermeld in het logboek.
 • De gemiste lesuren worden ingehaald. De verzuim coördinator mailt dit naar de leerlingbegeleider. Die neemt de afhandeling verder op zich of delegeert dit.
 • Bij 16 uur verzuim in 4 weken wordt leerling gemeld bij Leerplicht en DUO door de administratie
 • Dit wordt na iedere 16 uur herhaald.

 Te laat komen

Een openstaande brug, een kapotte wekker of een lekke band: natuurlijk kan het een keer voorkomen dat een leerling te laat is. Maar als het te vaak gebeurt, heeft het gevolgen.

Op College St.-Paul werken we met de 4-8-12-16 regeling.

 • Na 4x te laat komen, ontvangen de ouders van ons een brief om hen hierover te informeren.

Als een leerling voor de vierde keer te laat is zonder reden, dient hij/zij zich de volgende ochtend om 08.00 uur bij de administratie van College St. Paul te melden. Deze terugkomafspraak is zichtbaar in de Magister-agenda van het kind. 

Mocht de eerstvolgende ochtend om 08.00 uur melden niet lukken, dan mag er eenmalig, 1 dag worden doorgeschoven. Dit moet dan wel vooraf bij de administratie gemeld worden.

Als een leerling zich niet meldt, moet deze zich 2 keer om 08.00 uur melden.

Als de leerling zich wederom niet meldt, neemt de mentor contact op met de leerling en mogelijk ouders om nieuwe afspraken maken. Na afronding van de afspraken zal de mentor de terugkomafspraak uit de agenda halen.

Iedere keer dat de leerling nu te laat is, dient hij/zij zich opnieuw om 08.00 uur bij de administratie te melden.

 • Bij 8x te laat komen ontvangen de ouders wederom een brief ter informatie.
 • Bij 12x te laat komen doet de school een DUO-melding bij Bureau Leerplicht er volgt een kennisgevingsbrief van Leerplicht naar de ouders.
 • Bij 16x te laat doet de school een nieuwe DUO-melding en nodigt leerplicht ouders en de 12+ leerling uit voor een gesprek, waarin doorverwezen kan worden naar hulpverlening of Halt.

De regeling geldt in principe voor het gehele schooljaar. Daarbij wordt opgemerkt dat een interventie met betrekking tot een leerling die 12 x per maand te laat komt een andere urgentie heeft dan een leerling die 12 x in een heel schooljaar te laat komt. Ook bij deze regeling meldt de school het verzuim bij DUO onder ‘overig verzuim’.

Het is mogelijk dat voor individuele leerlingen een afwijkende afspraak wordt gemaakt met Leerplicht.

De contacten met Leerplicht verlopen via onze verzuimcoördinator, mevrouw Dekker.

Ongeoorloofd verzuim: de ouders hebben twee werkdagen de tijd om schriftelijk het ongeoorloofde verzuim te verantwoorden. Indien de school geen (geldige) verantwoording van de ouders ontvangt, wordt het ongeoorloofde verzuim bij de leerplichtambtenaar van de gemeente gemeld.

Lestijden

Klachtenregeling

College St. Paul maakt onderdeel uit van Stichting Lucas Onderwijs. In onderstaande link vindt u alle informatie rondom de klachtenregeling van Stichting Lucas Onderwijs.