Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) is precies te zien wat er tijdens het schoolexamen (SE) getoetst wordt, hoe het getoetst wordt en hoe zwaar het telt.

De code die bij de toets vermeld wordt correspondeert met de code van de bijbehorende cijferkolom in Magister.