Leerlingen

Elke leerling op de juiste plek

Op College St. Paul bereiden we je voor op de overstap van het vmbo naar het mbo. We streven ernaar dat iedereen na het behalen van een vmbo-diploma zijn talenten optimaal verder kan ontwikkelen. Het is belangrijk dat je vervolgonderwijs kiest, dat het beste bij jou past. Op school helpen we je met het maken van een goede keuze.

Hoe doen we dat?

In de derde klas wordt het studie- en beroepskeuzeproject uitgevoerd. Hierbij laten we je nadenken over de vraag: “Wat wil ik doen ná College St. Paul?”. Vaak roept dit ook andere vragen op, waarop we samen met jou een antwoord zoeken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het lesboek en digitaal lesprogramma loopbaanverkenner. Dit lesboek zit in je boekenpakket. Voor het digitale lesprogramma ontvang je een inlogcode op school. Ongeveer halverwege het schooljaar bezoeken we met alle derdeklassers Spots on Jobs. Tijdens dit evenement laten mbo-scholen zien welke studierichtingen zij hebben en kun je docenten en leerlingen van de betreffende opleidingen van alles vragen. Ook kun je folders meenemen om thuis nog eens alles op je gemak door te lezen.

In de vierde klas wordt er tijdens de beroepsgerichte vakken en mentoruren uitgebreid aandacht besteed aan het kiezen van een vervolgopleiding. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het boekje ‘Wegwijs in het mbo’ en de website.

Bekijk Je Toekomst Nu biedt jongeren hulp bij het kiezen van een beroep, opleiding en stage. Door middel van vier stappen zie je welke opleidingen en beroepen bij jou passen. Je kunt vervolgens bekijken welke opleiding je moet volgen om later een bepaald beroep te kunnen uitoefenen. Daarnaast laat de website zien welke onderwijsinstellingen de benodigde opleiding aanbieden.

Leerlingen die ondanks alle gezamenlijke inspanningen nog steeds moeite hebben met de studie- en beroepskeuze, komen in aanmerking voor een individueel traject. We zorgen er dan voor dat je op uitnodiging van ROC Mondriaan uitgebreid getest wordt en naar een voor jou geschikte opleiding geleid wordt.

Leerlingen die extra begeleiding nodig hebben op het MBO, kunnen deelnemen aan het coachingstraject, dat in samenwerking met Spirit4You wordt uitgevoerd. Je wordt dan het eerste jaar op het MBO door een persoonlijke coach begeleid.

Behalve je mentor kan ook de schooldecaan jou helpen met je studiekeuze. Op College St. Paul is dat mevrouw C. Kleijer (tot de zomer). Je kunt met haar een afspraak maken voor een gesprek. Uiteraard kunnen jouw ouders/verzorgers daarbij ook aanwezig zijn. E-mailadres decaan: [email protected].

Overgangsnormen

Overgangsnormen
Op College St. Paul werken we met een voortschrijdend gemiddelde als rapportcijfer. Voor de bepaling van het (eind)rapportcijfer tellen alle tot dan toe behaalde cijfers mee.

Voor de onderbouw
Een leerling gaat over als hij/zij:

 • Maximaal 1 tekort heeft;
 • het onafgeronde gemiddelde van alle vakken minimaal 6,0 is;
 • het onafgeronde gemiddelde van de hoofdvakken minimaal 6,0 is.

In alle andere gevallen is de leerling een bespreekgeval.

Hoofdvakken zijn:

 • Klas 1 Nederlands, Engels en wiskunde;
 • klas 2 BBL en KBL Nederlands, Engels, wiskunde en economie;
 • klas 2 TL Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, economie, aardrijkskunde en BTE.

Berekening tekortpunten:

 • De cijfers 4,5 t/m 5,4 tellen als één tekortpunt;
 • de cijfers 3,5 t/m 4,4 tellen als twee tekortpunten;
 • de cijfers 2,5 t/m 3,4 tellen als drie tekortpunten.

Bij niet bevorderen beslist de rapportvergadering over doubleren of afstromen.

Tijdens de rapportvergaderingen van periode 1, 2 en 3 wordt er gekeken naar cijfers en mogelijk op- en afstroom. Leerlingen die voldoen aan de criteria en waarvan de vergadering denkt dat hij/zij kan opstromen, krijgt de kans om in zijn/haar klas aan het hogere niveau te werken en maakt ook de toetsen op het hogere niveau. In Magister wordt kenbaar gemaakt welke toetsen op het hogere niveau zijn gemaakt.

Tijdens de rapportvergadering van periode 3 worden van elke leerling de cijfers en het preadvies besproken. Het rapport met preadvies wordt tijdens de mentoravond besproken met leerling en ouder(s). Op elk rapport staat het gemiddelde eindcijfer van de tot dan toe behaalde cijfers.

Opstromen in de onderbouw
Een leerling stroomt op:

 • Van 1KBL naar 2TL als de leerling gemiddeld een 8 of hoger staat voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en aardrijkskunde;
 • van 1BBL naar 2KBL als hij/zij een 8 of hoger staat voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde;
 • van 2BBL naar 3KBL als hij/zij een 8 of hoger staat voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en economie;
 • mits er plek is.

Opstromen van 2KBL naar 3TL is niet mogelijk i.v.m. het vakkenpakket.
Bij het op- en afstromen spelen werkhouding, inzet, de uitslagen van de CITO en de scores van de RTTI-toetsen een belangrijke rol.

Doubleren in de onderbouw
Doubleren is alleen aan de orde wanneer de leerlingbespreking en de rapportvergadering adviseert dat dit de ontwikkeling van de leerling ten goede komt.

In leerjaar 1 en 2 worden de uitslagen van de toetsen van de CITO meegewogen in de beslissing om te doubleren. In leerjaar 1 en 2 mag een leerling maximaal éénmaal doubleren. Indien een leerling wederom dreigt te doubleren dan stroomt de leerling af naar een lager niveau of een passende onderwijsplek buiten onze school. In bijzondere gevallen kan de schoolleiding beargumenteerd afwijken van de gestelde normen.

Voor klas 3
Een leerling is over als de cijferlijst uit klas 3 voldoet aan de slagingsnormen van het examen.
Als de leerling niet voldoet aan de slagingsnormen, beslist de lerarenvergadering.

Eindexameninformatie

Alle examenkandidaten moeten gemiddeld een 5,5 of hoger halen als gemiddelde voor het Centrale Eindexamen.
Voor het vak Nederlands moet een kandidaat minimaal een 5 op de cijferlijst staan om te kunnen slagen.
Het combinatiecijfer voor kader en basis is het gemiddelde van de 4 keuzevakken en maakt deel uit van de slaag-zakregeling. Daarnaast mag een cijfer voor een keuzevak nooit lager zijn dan 4.
De oude regels blijven ook gelden.

School Examenweek (SE)

 • SE week 1: klas 3 week 4
 • SE week 2: klas 3 week 24+25
 • SE week 3: klas 4 week 49
 • SE week 4: klas 4 week 12

Roosters, exameninformatie en dergelijke kun je hier downloaden

In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) is precies te zien wat er tijdens het schoolexamen (SE) getoetst wordt, hoe het getoetst wordt en hoe zwaar het telt.
De code die bij de toets vermeld staat, correspondeert met de code van de bijbehorende cijferkolom in Magister.

Via Magister hebben leerlingen en ouders altijd inzicht in de cijfers.

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) is precies te zien wat er tijdens het schoolexamen (SE) getoetst wordt, hoe het getoetst wordt en hoe zwaar het telt.

De code die bij de toets vermeld wordt correspondeert met de code van de bijbehorende cijferkolom in Magister.

Stages (MaS)

De maatschappelijk stage (MaS) is een verplicht onderdeel van jouw schoolloopbaan. De stage is in totaal minimaal 10 klokuren. Je kunt de stage uitvoeren in klas 2.

Op uiterlijk 1 juni van klas 2 moet de stage helemaal zijn afgerond.

Bij de maatschappelijke stage gaat het erom dat je anderen helpen door vrijwilligerswerk te doen. Doel is dat je tijdens je schoolcarrière kennismaakt met de samenleving door er een onbetaalde bijdrage aan te leveren.

Op school hangt een bord met verschillende activiteiten die je kan doen als maatschappelijke stage. Je mag ook zelf een maatschappelijke stage bedenken, maar dan wel op school overleggen of het goed is.

Voorbeelden van maatschappelijke stage zijn:

 • een sportactiviteit organiseren
 • meehelpen in een buurthuis, verzorgingstehuis, bij de scouting, voetbal etc.
 • meehelpen bij de organisatie van culturele evenementen
 • een tentoonstelling organiseren of het maken van een website
 • boodschappen doen voor een oude buurvrouw of een gezin helpen dat tijdelijk hulp nodig heeft en nog heel veel andere dingen.

Heel veel is mogelijk, als het maar gaat om (onbetaald) vrijwilligerswerk!
Veel succes en ook veel plezier gewenst bij het vervullen van je maatschappelijke stage.
Het stagecontract voor de Maatschappelijke Stage kun je vragen aan jouw mentor.