Heb je onze online Open Dag gemist? Wat jammer! Maar gelukkig kan je via de onderstaande button nog zien welke activiteiten er zijn geweest!

Lwoo is geen bijzaak, het is hoofdzaak.
Lennart Klinkspoor, Afdelingsleider onderbouw
De beste gesprekken over school, heb ik buiten de school.
Eline Baijer, psycholoog
Ik ken alle leerlingen. Ik praat graag met ze en dat schept een band.
Yvet Tempelman, administratie
Als het moet herhaal ik een oefening 10 keer.
Of 20.
Kim Oudshoorn, docent Nederlands en mentor

Covid-maatregelen en lessen op College St. Paul zoals die per 18 januari zijn vastgesteld:

Klas 1 en 2:
Krijgen les via Zoom, in ieder geval tot 8 februari 2021. Het rooster hiervoor staat in Magister.

Klas 3:
De praktijkvakken vinden zoveel mogelijk fysiek plaats. Het rooster hiervoor staat in Magister. De klassen zijn verdeeld in groep A en B. De verdeling van groep A en B wordt gecommuniceerd door de mentoren van klas 3

Klas 4:
Krijgt volgens het normale rooster les op school, waarbij iedere klas een eigen lokaal toegewezen heeft gekregen. Hierbij wordt zoveel als mogelijk toegezien op naleving van de RIVM-richtlijnen. De pauzes buiten gaan door.

Voor ons is bijzonder heel gewoon

College St. Paul is een vmbo voor leerlingen die moeite hebben met leren, met concentreren, met zichzelf of met anderen. We zijn er voor leerlingen die op de een of andere manier moeten worden geholpen in hun ontwikkeling. Vrijwel alle leerlingen op College St. Paul hebben Leerweg Ondersteunend Onderwijs (lwoo) nodig. Door meer structuur, maatwerk, begeleiding en nóg wat meer geduld te bieden, kunnen we ook deze leerlingen een fijne schooltijd geven met vrienden, mooie verhalen en waardevolle ervaringen. En natuurlijk een vmbo-diploma waar ze trots op mogen zijn. Op College St. Paul is niet één leerling bijzonder, bij ons is iedere leerling bijzonder. Daarom zijn bij ons bijzondere leerlingen heel gewoon.

Spreekt
ons verhaal
je aan?

Teamwork

Op College St. Paul zijn we betrokken bij uw kind. We hebben oprechte interesse en aandacht voor wat hem of haar bezig houdt. Naast de docenten werken er op College St. Paul ook leerlingbegeleiders en een schoolpsycholoog. We hebben onderling veel contact, we houden elkaar op de hoogte over de ontwikkeling van uw kind. Als er iets aan de hand is, is elk betrokken teamlid snel op de hoogte.

Soms voelen leerlingen zich buitenbeentjes als ze extra aandacht nodig hebben. Op College St. Paul zijn er geen buitenbeentjes, we behandelen iedere leerling als gelijke. En we streven voor elke leerling hetzelfde na een prettige schooltijd en een mooi vmbo-diploma.

We zijn lwoo-expert. Maar ook leerlingen met een vmbo kader-tl of vmbo-tl advies zonder lwoo, die wel wat extra aandacht nodig hebben, zijn natuurlijk van harte welkom op College St. Paul.