Lwoo is geen bijzaak, het is hoofdzaak.
Lennart Klinkspoor, docent Engels, mentor en leerlingbegeleider
Elke dag beginnen we weer opnieuw.
Somaia Yaagoub, afdelingsleider
De beste gesprekken over school, heb ik buiten de school.
Eline Baijer, schoolpsycholoog
Ik ken alle leerlingen. Ik praat graag met ze en dat schept een band.
Yvet Tempelman, administratie
Als het moet herhaal ik een oefening 10 keer.
Of 20.
Kim Oudshoorn, docent Nederlands en mentor

Voor ons is bijzonder heel gewoon

NIEUWS

Geslaagd! Gefeliciteerd! Het team is trots op jullie. Check dit filmpje! 

 

Spreekt
ons verhaal
je aan?

Teamwork

Op College St. Paul zijn we betrokken bij uw kind. We hebben oprechte interesse en aandacht voor wat hem of haar bezig houdt. Naast de docenten werken er op College St. Paul ook leerlingbegeleiders en een schoolpsycholoog. We hebben onderling veel contact, we houden elkaar op de hoogte over de ontwikkeling van uw kind. Als er iets aan de hand is, is elk betrokken teamlid snel op de hoogte.

Soms voelen leerlingen zich buitenbeentjes als ze extra aandacht nodig hebben. Op College St. Paul zijn er geen buitenbeentjes, we behandelen iedere leerling als gelijke. En we streven voor elke leerling hetzelfde na een prettige schooltijd en een mooi vmbo-diploma.

We zijn lwoo-expert. Maar ook leerlingen met een vmbo kader-tl of vmbo-tl advies zonder lwoo, die wel wat extra aandacht nodig hebben, zijn natuurlijk van harte welkom op College St. Paul.