Actueel

Agenda

Schooljaar 2020/2021
De data in dit overzicht zijn onder voorbehoud.

augustus 2021
madiwodovrzazo
26

Zomervakantie

27

Zomervakantie

28

Zomervakantie

29

Zomervakantie

30

Zomervakantie

31

Zomervakantie

1

Zomervakantie

2

Zomervakantie

3

Zomervakantie

4

Zomervakantie

5

Zomervakantie

6

Zomervakantie

7

Zomervakantie

8

Zomervakantie

9

Zomervakantie

10

Zomervakantie

11

Zomervakantie

12

Zomervakantie

13

Zomervakantie

14

Zomervakantie

15

Zomervakantie

16

Zomervakantie

17

Zomervakantie

18

Zomervakantie

19

Zomervakantie

20

Zomervakantie

21

Zomervakantie

22

Zomervakantie

23

Zomervakantie

24

Zomervakantie

25

Zomervakantie

26

Zomervakantie

27

Zomervakantie

28
29
30

Organisatiedag (leerlingen zijn vrij)

Startgesprekken

31

Klas 1 t/m 4 informatie, rooster ophalen

Startgesprekken

1

Startgesprekken

2

Kennismakingsdag klas 1 en 3

Les volgens rooster klas 2 en 4

3
4
5

Vacatures

Wij zijn op zoek naar een:

Leerlingbegeleider 0,8 fte (ziektevervanging)

We zoeken een collega met een groot hart voor bijzondere kinderen.

De collega die we zoeken:

– Heeft ervaring als leerlingbegeleider, zorg coördinator/ coördinator passend onderwijs
– Heeft geduld en interesse, humor en relativeringsvermogen

Pre:

– Afgeronde opleiding master SEN of orthopedagogiek.
– Een onderwijsbevoegdheid

Het gaat om een ziektevervanging vanaf 1 augustus. Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met mevr. D.Uemura (directeur)

tel 06-82011166. Meer informatie over onze school vind je op onze website: www.collegestpaul.nl.

Reacties kunnen per mail tot en met 30 juni gestuurd worden naar:

d.uemura@collegestpaul.nl

Docent onderbouw met een brede onderwijsbevoegdheid/ PABO 0,8 fte

We zoeken een collega met een groot hart voor bijzondere kinderen die geïnteresseerd is in kinderen die meer dan de gebruikelijke zorg nodig hebben. Je geeft diverse vakken in de onderbouw zoals wiskunde, rekenen en Nederlands. Je bent ook mentor van een klas.

Je hebt bijvoorbeeld een afgeronde opleiding PABO en bent bereid om een aanvullende bevoegdheid te halen voor de onderbouw van het VMBO of je hebt een bevoegdheid omgangskunde.

Wij bieden professionele interne begeleiding en collegiale ondersteuning.

Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met
mevr. D. Uemura (tel 06-82011166). Meer informatie over onze school vind je op onze website: www.collegestpaul.nl.

Reacties kunnen per mail tot en met 18 juni gestuurd worden naar:

d.uemura@collegestpaul.nl

Docent lichamelijke opvoeding 0,7/0,8 fte

We zoeken een collega met een groot hart voor bijzondere kinderen die geïnteresseerd is in kinderen die meer dan de gebruikelijke zorg nodig hebben. Je bent bevoegd voor het vak LO Het gaat om een vervanging tot de kerstvakantie.

Wij bieden professionele interne begeleiding en collegiale ondersteuning.

Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met dhr. Vereecken (tel 06-54736185). Meer informatie over onze school vind je op onze website: www.collegestpaul.nl.

Reacties kunnen per mail tot en met 30 juni gestuurd worden naar:

d.uemura@collegestpaul.nl

College St. Paul is één van de scholen van Lucas Onderwijs. Op het College St. Paul ontfermen we ons over leerlingen die Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) nodig hebben. Leerlingen die moeite hebben met leren, met concentreren, met zichzelf of met anderen. Leerlingen die op de een of andere manier worden beperkt in hun ontwikkeling.

Elke dag ervaren wij de moeilijkheden waar ze tegen aan lopen. Elke dag ook, zien we hun mogelijkheden.

We bieden hen geduld, begeleiding, structuur en maatwerk, zodat ook deze leerlingen een fijne schooltijd hebben met vriendschappen, mooie verhalen, waardevolle ervaringen en uiteindelijk een hartstikke mooi vmbo-diploma, waar zij (en wij) trots op mogen zijn.

Ziekmeldingen en verlofaanvraag

Wilt u uw kind ziekmelden of verlof aanvragen dan kan dit telefonisch via tel: 070-7002300.

Of via e-mail: info@collegestpaul.nl, graag afmelden na 8 uur ’s ochtends.


VERZUIMPROTOCOL

Protocol schoolverzuim College St.Paul (College St.Paul hanteert het Haagse verzuimprotocol)

Schoolverzuim wordt gezien als een belangrijke indicator voor een verhoogd risico op voortijdig schoolverlaten. Hoewel verzuim meestal een symptoom is van achterliggende problemen, kan verzuim op termijn de oorzaak worden van voortijdig schoolverlaten.

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim?

Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is.

De volgende situaties kunnen zich voordoen:

 Afwezig met bericht

 • De afwezigheid van de leerling wordt gemeld door de ouder met vermelding van de redenen.
 • Afspraken met specialist o.i.d. kunnen door ouders telefonisch doorgegeven worden.
 • Leerlingen die afspraken melden aan de balie moeten een afsprakenkaart of brief van ouders laten zien. Kopie wordt door administratie bewaard.
 • De administratie geeft een overzicht van alle afwezigheid iedere week door aan de verzuim coördinator in cc naar leerlingbegeleider.  De verzuimcoördinator  bepaalt of de mentor actie onderneemt naar ouders.
 • De verzuimcoördinator  vraagt aan de mentor om haar op de hoogte te houden van afspraken e.d.

Treedt er geen verbetering op of wordt er geen actie ondernomen dan treedt de verzuimcoördinator  in overleg met  de desbetreffende teamleider.

 • Bij veel ziekteverzuim kan de mentor de ouders uitnodigen voor een gesprek. Duidelijk moet dan worden wat de aard van de ziekte is en of er een dokter is ingeschakeld. N.a.v. dit gesprek kan de verzuim coördinator  een onderzoek bij de Jeugdgezondheidsdienst aanvragen.

Afwezig zonder bericht (AA) .

 • Wanneer een leerling afwezig is wanneer de les begonnen is, noteert de docent dit in Magister.
 • Als een leerling het 1ste en het 2de uur op AA staat, belt de administratie naar huis. Als een leerling de hele schooldag op AA staat, belt de administratie, na geen gehoor na de eerste keer bellen, nog een keer naar huis. Dit wordt door de administratie vermeld in het logboek.
 • De gemiste lesuren worden ingehaald. De verzuim coördinator mailt dit naar de leerlingbegeleider. Die neemt de afhandeling verder op zich of delegeert dit.
 • Bij 16 uur verzuim in 4 weken wordt leerling gemeld bij Leerplicht en DUO door de administratie
 • Dit wordt na iedere 16 uur herhaald.

 Te laat komen

 • Een leerling die te laat komt, meldt zich bij de administratie. Elke leerling die ongeoorloofd te laat is, krijgt een briefje.
 • Als een leerling voor de derde keer  te laat is zonder reden, meldt hij zich iedere keer dat hij te laat is de volgende ochtend om 08.00 uur bij de secretaresse (of 08.45 uur als hij het eerste uur vrij heeft).
 • De administratie geeft de leerling een brief mee over het om 8.00 uur melden.
 • De administratie stuurt een waarschuwingsbrief naar huis en geeft dit door aan de verzuimcoördinator in cc aan leerlingbegeleider/teamleider.
 • Wanneer de leerling zich niet meldt, geeft de administratie dit door aan leerlingbegeleider/teamleider zodat zij voor de verdere consequenties kunnen zorgen.
 • Na 6 keer te laat volgt een tweede waarschuwingsbrief (ook weer met een bericht naar verzuim coördinator in cc aan leerlingbegeleider/teamleider) waarin gemeld wordt dat het ongeoorloofd verzuim voortduurt en er bij 9x melding gedaan wordt
 • Na 9 keer te laat meldt de secretaresse dit aan de leerplichtambtenaar (in cc aan verzuim coördinator en leerlingbegeleider/teamleider) De leerplichtambtenaar stuurt een waarschuwingsbrief naar de ouders
 • Na 12x te laat meldt de secretaresse dit aan de leerplichtambtenaar die kind en ouders zal oproepen.

Individuele afspraken: Het is mogelijk dat er voor individuele leerlingen een afwijkende afspraak is gemaakt met Leerplicht.

Contacten met Leerplicht: De contacten met Leerplicht verlopen via de verzuim coördinator, mevr. A. Dekker.

Ongeoorloofd verzuim: de ouders hebben twee werkdagen de tijd om schriftelijk het ongeoorloofde verzuim te verantwoorden. Indien de school geen (geldige) verantwoording van de ouders ontvangt, wordt het ongeoorloofde verzuim bij de leerplichtambtenaar van de gemeente gemeld.