Actueel

Agenda

Schooljaar 2020/2021
De data in dit overzicht zijn onder voorbehoud.

november 2020
madiwodovrzazo
26

Klas 4 Wakkerschudtoernooi

27
28
29
30
31
1
2

Stage 4C en 4D

3

Stage 4C en 4D

4

VMBOPEN

Stage 4C en 4D

5

Stage 4C en 4D

6

Stage 4C en 4D

7

Stage 4C en 4D

8

Stage 4C en 4D

9

Stage 4C en 4D

10

Stage 4C en 4D

11

Stage 4C en 4D

12

Stage 4C en 4D

13

Stage 4C en 4D

14
15
16

Stage 4E

Mentormiddag/avond klas 1 en 2

17

Stage 4E

18

Stage 4E

19

Stage 4E

20

Stage 4E

21

Stage 4E

22

Stage 4E

23

Stage 4E

24

Stage 4E

25

Stage 4E

26

Stage 4E

27

Stage 4E

28
29
30
1
2
3
4

Sinterklaas

5
6

Vacatures

College St. Paul

Voor ons is bijzonder heel gewoon

Leerlingen op het College St. Paul hebben meer dan de gebruikelijke aandacht nodig. Bij ons is niet één leerling bijzonder, bij ons is iedere leerling bijzonder. Voor ons is bijzonder heel gewoon.

Wij zijn op zoek naar een:

docent economie, economie & ondernemen en mentor 1,0 fte

We zoeken een collega met een groot hart voor bijzondere kinderen en die een goede aanvulling is op ons hechte en gezellige team. Je kent en begrijpt onze doelgroep en voelt aan wat ze nodig hebben. Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met dhr. Hans Kerkhoff op telefoonnummer 06 15 89 99 00. Meer informatie over onze school vind je op onze website: www.collegestpaul.nl.

Reacties kunnen per mail gestuurd worden naar: h.kerkhoff@collegestpaul.nl

Docent Entree 0,6 fte

We zoeken een collega met een groot hart voor bijzondere kinderen die samen met ons de MBO Entree opleiding vorm kan geven. Je geeft twee keer per week enkele kernvakken. Daarnaast verzorg je de stagebegeleiding.

De docent die we zoeken:

– Heeft een afgeronde lerarenopleiding
– Heeft geduld en interesse, humor en relativeringsvermogen
– Vindt het leuk om een nieuwe afdeling vorm te geven.
– Is beschikbaar vanaf 1 januari

Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met mevr. D. Uemura (directeur)
tel 06-82011166. Meer informatie over onze school vind je op onze website: www.collegestpaul.nl.
Reacties kunnen per mail tot en met 25 november gestuurd worden naar:

d.uemura@collegestpaul.nl

College St. Paul is één van de scholen van Lucas Onderwijs. Op het College St. Paul ontfermen we ons over leerlingen die Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) nodig hebben. Leerlingen die moeite hebben met leren, met concentreren, met zichzelf of met anderen.
Leerlingen die op de een of andere manier worden beperkt in hun ontwikkeling.
 

Elke dag ervaren wij de moeilijkheden waar ze tegen aan lopen. Elke dag ook, zien we hun mogelijkheden .

We bieden hen geduld, begeleiding, structuur en maatwerk, zodat ook deze leerlingen een fijne schooltijd hebben met vriendschappen, mooie verhalen, waardevolle ervaringen en uiteindelijk een hartstikke mooi vmbo-diploma, waar zij (en wij) trots op mogen zijn.

Ziekmeldingen en verlofaanvraag

Wilt u uw kind ziekmelden of verlof aanvragen dan kan dit telefonisch via tel: 070-7002300.

Of via e-mail: info@collegestpaul.nl, graag afmelden na 8 uur ’s ochtends.


VERZUIMPROTOCOL

Protocol schoolverzuim College St.Paul (College St.Paul hanteert het Haagse verzuimprotocol)

Schoolverzuim wordt gezien als een belangrijke indicator voor een verhoogd risico op voortijdig schoolverlaten. Hoewel verzuim meestal een symptoom is van achterliggende problemen, kan verzuim op termijn de oorzaak worden van voortijdig schoolverlaten.

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim?

Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is.

De volgende situaties kunnen zich voordoen:

 Afwezig met bericht

 • De afwezigheid van de leerling wordt gemeld door de ouder met vermelding van de redenen.
 • Afspraken met specialist o.i.d. kunnen door ouders telefonisch doorgegeven worden.
 • Leerlingen die afspraken melden aan de balie moeten een afsprakenkaart of brief van ouders laten zien. Kopie wordt door administratie bewaard.
 • De administratie geeft een overzicht van alle afwezigheid iedere week door aan de verzuim coördinator in cc naar leerlingbegeleider.  De verzuimcoördinator  bepaalt of de mentor actie onderneemt naar ouders.
 • De verzuimcoördinator  vraagt aan de mentor om haar op de hoogte te houden van afspraken e.d.

Treedt er geen verbetering op of wordt er geen actie ondernomen dan treedt de verzuimcoördinator  in overleg met  de desbetreffende teamleider.

 • Bij veel ziekteverzuim kan de mentor de ouders uitnodigen voor een gesprek. Duidelijk moet dan worden wat de aard van de ziekte is en of er een dokter is ingeschakeld. N.a.v. dit gesprek kan de verzuim coördinator  een onderzoek bij de Jeugdgezondheidsdienst aanvragen.

Afwezig zonder bericht (AA) .

 • Wanneer een leerling afwezig is wanneer de les begonnen is, noteert de docent dit in Magister.
 • Als een leerling het 1ste en het 2de uur op AA staat, belt de administratie naar huis. Als een leerling de hele schooldag op AA staat, belt de administratie, na geen gehoor na de eerste keer bellen, nog een keer naar huis. Dit wordt door de administratie vermeld in het logboek.
 • De gemiste lesuren worden ingehaald. De verzuim coördinator mailt dit naar de leerlingbegeleider. Die neemt de afhandeling verder op zich of delegeert dit.
 • Bij 16 uur verzuim in 4 weken wordt leerling gemeld bij Leerplicht en DUO door de administratie
 • Dit wordt na iedere 16 uur herhaald.

 Te laat komen

 • Een leerling die te laat komt, meldt zich bij de administratie. Elke leerling die ongeoorloofd te laat is, krijgt een briefje.
 • Als een leerling voor de derde keer  te laat is zonder reden, meldt hij zich iedere keer dat hij te laat is de volgende ochtend om 08.00 uur bij de secretaresse (of 08.45 uur als hij het eerste uur vrij heeft).
 • De administratie geeft de leerling een brief mee over het om 8.00 uur melden.
 • De administratie stuurt een waarschuwingsbrief naar huis en geeft dit door aan de verzuimcoördinator in cc aan leerlingbegeleider/teamleider.
 • Wanneer de leerling zich niet meldt, geeft de administratie dit door aan leerlingbegeleider/teamleider zodat zij voor de verdere consequenties kunnen zorgen.
 • Na 6 keer te laat volgt een tweede waarschuwingsbrief (ook weer met een bericht naar verzuim coördinator in cc aan leerlingbegeleider/teamleider) waarin gemeld wordt dat het ongeoorloofd verzuim voortduurt en er bij 9x melding gedaan wordt
 • Na 9 keer te laat meldt de secretaresse dit aan de leerplichtambtenaar (in cc aan verzuim coördinator en leerlingbegeleider/teamleider) De leerplichtambtenaar stuurt een waarschuwingsbrief naar de ouders
 • Na 12x te laat meldt de secretaresse dit aan de leerplichtambtenaar die kind en ouders zal oproepen.

Individuele afspraken: Het is mogelijk dat er voor individuele leerlingen een afwijkende afspraak is gemaakt met Leerplicht.

Contacten met Leerplicht: De contacten met Leerplicht verlopen via de verzuim coördinator, mevr. A. Dekker.

Ongeoorloofd verzuim: de ouders hebben twee werkdagen de tijd om schriftelijk het ongeoorloofde verzuim te verantwoorden. Indien de school geen (geldige) verantwoording van de ouders ontvangt, wordt het ongeoorloofde verzuim bij de leerplichtambtenaar van de gemeente gemeld.